ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี เพิ่มความคล่องตัวให้ชีวิต ด้วยบริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี บริการที่ช่วยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตร SCB Speedy Cash ของคุณเป็นเงินสด โอนเข้าบัญชีทันที ผ่าน SCB EASY APP

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีได้ด้วยตนเองสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

เลือกชําระเงินคืนเต็มจํานวน หรือชําระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ ในแต่ละรอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดวันละไม่เกิน 200,000 บาท

รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก SCB ทันที เมื่อทำรายการเสร็จ

อัตราดอกเบี้ย 25% - 28% ต่อปี (กรณีไม่แบ่งชำระรายเดือน)

การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 2777 7777

ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน


เพิ่มความคล่องตัวให้ชีวิต ด้วยบริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี บริการที่ช่วยเปลี่ยนวงเงินบัตรกดเงินสด Speedy Cash คงเหลือของคุณเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที ผ่านแอป SCB EASY

รับดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.99% ต่อเดือน (แบบคงที่) (เฉพาะช่องทางแอป SCB EASY และการผ่อนชำระแบบรายเดือนเท่านั้น)

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 4, 6, 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 10,000 บาทสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4, 6, 12, 24 เดือน หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาทสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน

รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก SCB ทันทีเมื่อทำรายการเสร็จ

กรณีปิดบัญชี Speedy Cash แบบแบ่งชำระรายเดือน ก่อนกำหนด ท่านต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติม เท่ากับผลต่างระหว่างดอกเบี้ยที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28%) กับดอกเบี้ยที่ได้ชำระแล้ว โดยเริ่มคิดตั้งแต่วันเบิกใช้สินเชื่อ Speedy Cash แบบแบ่งชำระรายเดือน จนถึงวันปิดบัญชี

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2777 7777

Go to top